Badania terenowe [Październik 2012]

W lipcu 2012 roku przeprowadziliśmy, z pomocą wolontariuszy, pierwszą częścią badań terenowych. Celem było rozpoznanie użytkowników doliny Czechówki, ich liczby oraz sposobu korzystania z przestrzeni. Obecnie, w październiku 2012 r. przeprowadzamy ponowne badania. Jesteśmy niezwykle ciekawi jak zmieni się frekwencja wraz z pojawieniem się studentów w Lublinie.

Do zobaczenia w terenie!

Konkurs architektoniczny [wrzesień 2012]

W ramach procesu konsultacji, we wrześniu 2012, podczas pikniku otwarcia ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny zagospodarowania doliny Czechówki. Konkurs będzie otwarty i dwuetapowy, a termin nadsyłania prac w pierwszym etapie planujemy na grudzień 2012. Od uczestników oczekiwać będziemy odważnych wizji zagospodarowania doliny.

Zaczynamy konsultacje [wrzesień 2012]

Czechówka + Wieniawa
Konsultacje społeczne zagospodarowania doliny Czechówki na terenie Dzielnic: Wieniawa i Czechów Południowy w Lublinie.
22 września 2012 gościliśmy na pikniku „Pożegnanie Lata na Wieniawie”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas, by spotkać się z nami i porozmawiać.

Badania terenowe [lipiec-sierpień 2012]

W lipcu i sierpniu 2012 na terenie doliny Czechówki prowadzone są badania terenowe, których efekty zostaną wykorzystane w procesie konsultacji.

Badania obejmują: wizje terenu, dokumentację fotograficzną, a także ankiety i rozmowy z użytkownikami. Wyniki badań terenowych znajdą się w końcowym raporcie oraz zostaną zaprezentowane podczas spotkań i warsztatów. Będą także częścią materiałów konkursowych.

Rozpoczynamy konsultacje [lipiec 2012]

mapa zakresu konsultacji czechowka wieniawa

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na jakość przestrzeni naszego miasta. do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w Lublinie (na terenie dzielnic Wieniawa i Czechów Południowy).

Celem konsultacji jest wypracowanie porozumienia pomiędzy gospodarzami terenu, określenie społecznych oczekiwań wobec tego obszaru oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. Efekty konsultacji zostaną przekazane na ręce Prezydenta Miasta Lublin.

Strony