Aktualizacja "Badań i analiz"

Na naszej stronie pojawiła się najnowsza, poszerzona wersja opracowania: „Cz. 1. Badania i analizy” (wersja na dzień 16 stycznia 2013). Opracowanie zostało poszerzone o wyniki drugich badań terenowych, przeprowadzonych jesienią 2012 r., informacje na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów Czechowa oraz materiały dotyczące struktury ekologicznej doliny Czechówki. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją opracowania, która znajduje się w dziale Baza wiedzy.

Informacja o konkursie - I etap

W dniu 8 stycznia 2013 r. upłynął termin składania prac w pierwszym etapie otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy w Lublinie.

Wpłynęło 14 prac. Siedem spośród nich jury zakwalifikuje do drugiego etapu konkursu.
Wyniki obrad jury w postaci numerów zwycięskich prac, zostaną ogłoszone w dniu 30 stycznia 2013 r. na naszej stronie internetowej.

Szczęśliwego Nowego Roku 2013

W Nowym 2013 Roku życzymy Państwu spełnienia marzeń i realizacji wszystkich celów, a także zdrowia, szczęścia, radości, optymizmu oraz pomyślności we wszelkich działaniach. Niech ten rok będzie łaskawy dla nas wszystkich!

Równocześnie przypominamy, że z początkiem Nowego Roku zbliża się data złożenia prac na konkursowych. 8 stycznia 2013 r. mija termin oddania prac w pierwszym etapie konkursu. Czekamy na prace przysłane pocztą lub dostarczone ostatniego dnia do siedziby fundacji tu obok.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie.

Raport z konsultacji - gotowy!

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami na naszej stronie internetowej: Raportem z konsultacji społecznych, który jest drugą częścią opracowania społecznego projektu dla doliny Czechówki, a także innymi dokumentami. Zapraszamy szczególnie wszystkich zainteresowanych otwartym konkursem na odnowę doliny.

Po 3. Warsztatach [15 listopada 2012]

Zakończyliśmy serię warsztatów konsultacyjnych. 15 listopada (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, w godz. 17.00 do 19.00 odbyły się trzecie otwarte konsultacje dotyczące społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.
W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Gościliśmy przedstawicieli mieszkańców, radnych, organizacji pozarządowych, urzędników, działaczy społecznych, projektantów i ekspertów lubelskich uczelni oraz studentów KUL, PL, UP i UMCS.

Konkurs na Czechówkę [do 8 stycznia 2013]

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w Lublinie (na odcinku w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy). Konkurs jest elementem trwającego procesu konsultacji społecznych. Od uczestników oczekiwać będziemy wizjonerskich i nowatorskich propozycji projektowych uwzględniających efekty procesu konsultacji.

Więcej informacji w zakładce: KONKURS

Po 2. Warsztatach [8 listopada 2012]

8 listopada (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, w godz. 17.00 do 19.00 odbyły się drugie otwarte konsultacje dotyczące społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Gościliśmy przedstawicieli mieszkańców, radnych, organizacji pozarządowych, urzędników, działaczy społecznych, projektantów i ekspertów lubelskich uczelni oraz studentów KUL, PL, UP i UMCS.

Po 1. Warsztatach [25 października 2012]

25 października (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, w godz. 17.00 do 19.00 odbyły się pierwsze otwarte konsultacje dotyczące społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.
W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób - przedstawiciele mieszkańców i organizacji pozarządowych, radni, urzędnicy, działacze społeczni, projektanci i eksperci z lubelskich uczelni oraz studenci KUL, PL, UP i UMCS.

Raport z badań [25 października 2012]

Raport z badań

Na naszej stronie jest już dostępny raport: „Badania i analizy terenu”, który zaprezentowaliśmy w dniu 25 października 2012, podczas pierwszego z trzech spotkań warsztatowych. Jest on pierwszym z trzech planowanych opracowań i stanowi podstawę do dyskusji nad przyszłością doliny Czechówki.

Raport znajduje się w dziale: BAZA WIEDZY.

Spotkania warsztatowe [październik 2012]

Serdecznie zapraszamy na konsultacje warsztatowe dotyczące zagospodarowania doliny Czechówki na terenie dzielnicy Wieniawa.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2012 (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, od godz. 17.00 do 19.00.

Warsztaty będą prowadzić eksperci konsultacji społecznych: Ewa Kipta i Bogusława Hajda.

Strony