Opracowanie Końcowe [31 lipca 2013]

Czechówka + Wieniawa” – opracowanie końcowe - Dzielimy się i zapraszamy do lektury! Publikacja dostępna jest także w wersji papierowej w fundacji tu obok.

 

 

 „Czechówka + Wieniawa” to tytuł publikacji, która zawiera opis procesu konsultacji i uzyskanych efektów. Publikujemy ją w sieci, żeby każdy mógł skorzystać z naszych doświadczeń. Ta wersja powstała na podstawie czterech raportów, które po zakończeniu kolejnych etapów publikowaliśmy w sieci. Umieszczaliśmy w nich sukcesywnie opisy prowadzonych badań, procesu konsultacji, warsztatów, na których tworzone były mapy emocjonalne doliny Czechówki, a także wyniki konkursu wizjonerskiego na propozycje rozwiązania problemów zgłaszanych podczas konsultacji. Kluczowy jest Raport 4, który zawiera zbiór zgromadzonych pomysłów i idei przekazanych przez konkretnych autorów prac konkursowych. To on właśnie stanowi tytułowy społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki na Wieniawie.

 

„Czechówka + Wieniawa” może być przykładem dobrej praktyki włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia. Opisuje konkretny przykład zmiany relacji mieszkańców i władz samorządowych, jaka w tym czasie zachodziła w Lublinie. Podczas realizacji projektu okazało się, że sprawa zagospodarowania doliny Czechówki wpisuje się w działania podejmowane przez Urząd Miasta Lublin, które zmierzają do rewitalizacji i ochrony dolin rzecznych w Lublinie. Tym samym wzrosło znaczenie naszych konsultacji i ich ranga. Udział pracowników Urzędu Miasta w warsztatach, w pracach sądu konkursowego i w debacie podsumowującej wyniki konkursu stwarzał możliwość bieżącego wykorzystywania wyników konsultacji. Ta sytuacja była możliwa dzięki dobrej współpracy fundacji tu obok z Urzędem i patronatowi Prezydenta dla prowadzonych konsultacji. Dodatkowe efekty synergii i osadzenie projektu w obszarze bliskiego zainteresowania dawała współpraca z wieloma instytucjami: Radą Dzielnicy Wieniawa, Radą Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, Wydziałem Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej, Forum Rewitalizacji, Warsztatami Kultury i Galerią Labirynt.

Pierwsze wymierne efekty projektu pojawiły się już w czasie jego realizacji. Gdy rozpoczęło się tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny Czechówki, wnioski z konsultacji zgłoszone były do Urzędu, a Rada Dzielnicy Wieniawa przeznaczyła środki na realizację już w 2013 roku pojedynczych fragmentów społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.

Plik z opracowaniem końcowym „Czechówka + Wieniawa” jest do pobrania tutaj.