Raport 4 i ostatni

Raport 4 i ostatni. Raport końcowy jest zamieszczony w zakładce Baza Wiedzy

 

To już ostatnia cześć opisu działań zrealizowanych w ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa.

 

Przedstawiamy część czwartą, która jest zbiorem pomysłów zgromadzonych podczas warsztatów, konsultacji, zgłoszonych jako wnioski do MPZP, a także idei przekazanych przez konkretnych autorów w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa. Pomysły te przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym i wskazane na mapie. Raport zawiera także podsumowanie całego procesu konsultacji.

 

Na cały projekt, który fundacja tu obok realizuje od lipca 2012 roku, składały się badania i analizy terenowe, zbieranie wiedzy, konsultacje z mieszkańcami i dwuetapowy konkurs koncepcyjny podsumowany podczas publicznej debaty. Informacje o kolejnych etapach procesu tworzenia społecznego projektu zamieszczane były sukcesywnie na tej stronie.

 

Początkowo opracowanie miało składać się z trzech części, jednakże, ze względu na zmiany, które zaszły w otoczeniu podczas prowadzenia konsultacji i rozszerzenie projektu, obecnie składa się z czterech części:

 

Cz.1. Badania i analizy terenu

Cz.2. Raport z konsultacji społecznych

Cz.3. Dokumentacja pokonkursowa

Cz.4. Raport końcowy

 

Projekt, który mógł być zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im, Stefana Batorego,  jest społeczną propozycją gospodarowania terenem doliny Czechówki dla:

·        

władz miasta i urzędników miejskich,

·        

dzierżawców i gospodarzy terenu,

·        

prywatnych właścicieli terenu,

·        

projektantów i planistów,

·        

wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość przestrzeni w Lublinie.

 

Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Lublin – Pan dr Krzysztof Żuk. Partnerami w procesie były następujące instytucje: Rada Dzielnicy Wieniawa, Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej oraz Warsztaty Kultury w Lublinie.

 

 

Organizatorzy konsultacji składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie. Dziękujemy uczestnikom spotkań, osobom wypowiadającym się na spotkaniach, zgłaszającym swoje uwagi na piśmie lub elektronicznie, uczestnikom warsztatów, uczestnikom konkursu, mieszkańcom, wolontariuszom, przedstawicielom zaangażowanych partnerów oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły proces konsultacji i przyczyniły się do jego przeprowadzenia. Państwa obecność i zaangażowanie w czasie ostatniego roku wspólnej pracy potwierdza nasze przekonanie, że sprawa doliny Czechówki jest ważna dla mieszkańców Lublina.