Debata publiczna [17 kwietnia 2013]

17 kwietnia 2013 r. w Galerii Labirynt  przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie odbyła się prezentacja nagrodzonych prac w konkursie na zagospodarowanie doliny Czechówki i konsultacje z mieszkańcami.

 

W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób. Gościliśmy mieszkańców, przedstawicieli radnych, organizacji pozarządowych, urzędników, działaczy społecznych, projektantów i ekspertów lubelskich uczelni oraz studentów.

 

Spotkanie prowadziła pani Marta Kurowska, prezeska fundacji tu obok, głównego organizatora konsultacji. Powitała zgromadzonych, przedstawiła patronów, sponsorów oraz organizacje współtworzące proces konsultacji oraz program spotkania. Następnie pan Jan Kamiński przypomniał dotychczasowy dorobek konsultacji i cały proces konsultacji. Prezentacje zwycięskich prac rozpoczął pan Damian Serwata (praca oznaczone kodem 00001919), potem panowie Paweł Jabłoński i Kamil Jaroszuk (10001013), oraz pan Michał Fronk i pan Krzysztof Jaraszkiewicz (20130112). Wszyscy zwycięzcy – również nieobecny Marcin Molik – dostali certyfikaty laureatów i pamiątkowe koszulki z logo Czechówka+Wieniawa.

Dyskusję o zgłaszanych propozycjach zagospodarowania terenu prowadził pan Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej, ekspert z dziedziny konsultacji społecznych. Głos zabrali zarówno mieszkańcy, przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych, uczestnicy konkursu wyrażając uznanie dla pomysłów, ale też uwagi i zastrzeżenia.

Ważna dla dalszych losów zgłaszanych propozycji była obecność przedstawicieli Prezydenta i Urzędu Miasta Lublin, którzy będą podejmować decyzje o zagospodarowaniu terenu konsultacji, a także Rady Dzielnicy Wieniawa, która przeznaczyła kilkadziesiąt tysięcy na umieszczenie już w tym roku urządzeń i elementów małej architektury do rekreacji na terenie doliny Czechówki.

Szczegółowe informacje znajdą się w sprawozdaniu ze spotkania, które niebawem się ukaże.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i za aktywny udział. Dziękujemy za głosy i zaangażowanie w tworzenie wizji nowej lepszej doliny Czechówki.