Konkurs - Wystawa i Debata - 17.04.2013r

Fregment pracy Piotra Jabłońskiego i Kamila Jaroszuka 

 

Wystawa pokonkursowa i publiczna debata 17.04.2013

 

Zapraszamy na wystawę pokonkursową projektów koncepcyjnych zagospodarowania doliny Czechówki, która będzie pokazana w Galerii Labirynt (dawne Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5) w dniach od 10 do 17 kwietnia 2013 r. Wernisaż wystawy będzie w środę 10.04.2013 o 17.00.

 

Kluczowym akcentem wystawy będzie publiczna debata w środę 17.04.2013 r. o godz. 17.00. Poprezentacji nagrodzonych prac przez ich autorów konsultacje z mieszkańcami i debatę poprowadzi ekspert z dziedziny konsultacji społecznych, dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.

Czechówka + Wieniawa” to tytuł wystawy i robocza nazwa konsultacji,  warsztatów i wreszcie konkursu, który fundacja tu obok realizuje już od kilku miesięcy w ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa. Na wystawie pokazane będą projekty, które zostały zgłoszone w konkursie na koncepcję odnowy doliny Czechówki. Sąd konkursowy wybrał 3 prace, które proponują najlepszy i najciekawszy sposób rozwiązania problemów tego terenu. Teraz będziemy wspólnie wybierać taką koncepcję, która spotka się z akceptacją mieszkańców i będzie mogła być zrealizowana. Konsultacje mają konkretny, praktyczny wymiar, bo są już pierwsze środki na umieszczenie na tym terenie elementów małej architektury i urządzeń do rekreacji. Pieniądze na ten cel przeznaczyła ze środków rezerwy celowej na rok 2013 Rada Dzielnicy Wieniawa.

Wystawa prezentowana będzie na płocie Galerii Labirynt (prace z drugiego etapu konkursu i zaproszenie na debatę na 17.04.2013) i wewnątrz Galerii, gdzie będą pokazane wszystkie prace nadesłane na konkurs. 

 

Wszystkie prace można oglądać na naszej stronie w dziale Konkurs