Wyniki Konkursu C+W 2013

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie odbyło się 9 marca 2013 r. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

 

Celem spotkania było wyłonienie spośród nadesłanych pięciu (5) prac zwycięzców konkursu. Nadesłane prace były oznaczone następującymi kodami:

 

00001919, 10001013, 20130112, 48652041, 69898769

 

Spośród zakwalifikowanych siedmiu prac, w drugim etapie nie dostarczono prac oznaczonych kodami: 00007890, 04032304.

Po wyłonieniu trzech zwycięskich prac, otworzono koperty w celu ustalenia nazwisk zwycięzców.

 

 

Zwycięzcy konkursu to:

 

Damian Serwata (praca oznaczona kodem 00001919)

Zespół: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk (praca oznaczona kodem 10001013)

Zespół: Krzysztof Jaraszkiewicz, Marcin Molik, Michał Fronk (praca oznaczona kodem 20130112)

 

Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala na uzyskanie korzystnych efektów nawet w przypadku realizacji części koncepcji. W projektach wykorzystano potencjał terenu i wprowadzono rozwiązania nowatorskie, zdecydowanie poprawiające jakość tej przestrzeni. Zaproponowano rozwiązania mające na celu połączenie dzielnicy Wieniawa i Czechów Południowy. Sąd konkursowy docenił nawiązanie do historii Wieniawy, a także uwzględnienie i podkreślenie przyrodniczych wartości doliny. Warto jednak zauważyć, iż żadna z prac nie proponuje radykalnych ingerencji w dominujący na tym terenie układ drogowy Al. Solidarności, traktując tę arterię jako „nietykalną”.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu.

 

 

Autorzy pozostałych prac

 

 

Prace które przeszły do drugiego etapu konkursu:

 

Zespół: Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska (praca oznaczona kodem 00007890)

Zespół: Urszula Wójcik, Magda Tetrycz (praca oznaczona kodem 04032304)

Zespół: Agnieszka Spasiewicz, Jarosław Stachyra (praca oznaczona kodem 48652041)

Zespół: Paweł Godzina, Sara Korzec (praca oznaczona kodem 69898769)

 

Autorzy pozostałych prac nadesłanych na konkurs:

 

Zespół: Ewa Kowalczyk, Łukasz Sowa, Karolina Strzałka, Patryk Czoch (praca oznaczona kodem 06071317)

Justyna Baran (praca oznaczona kodem 08061992)

Tomasz Smutek (praca oznaczona kodem 12418999)

Zespół: Paulina Furtak, Sylwia Gogłoza (praca oznaczona kodem 19040312)

Zespół: Emilia Chęć, Kinga Bogucka, Beata Pydo, Maja Puźniak (praca oznaczona kodem 30232240)

Ewelina Habza (praca oznaczona kodem 35814007)

Zespół: Monika Koncewicz, Agata Grzyb (praca oznaczona kodem 98912115)

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konkurs spotkał się z tak szerokim zainteresowaniem - nadesłano prace z całej Polski (m.in. z Krakowa, Sosnowca, Białegostoku, Stalowej Woli). Dziękujemy za interesujące, nowatorskie rozwiązania dla doliny Czechówki.

 

 

Ze sprawozdaniem z obrad Sądu konkursowego oraz uzasadnieniem wyborów będzie można zapoznać się wkrótce.

 

Więcej informacji w zakładce Konkurs