Konkurs - Info

W dniu 5 marca 2013 roku upłynął termin składania prac w drugim etapie otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy w Lublinie. Spośród zakwalifikowanych w pierwszym etapie siedmiu (7) prac na konkurs wpłynęło pięć (5).

 

9 marca 2013 odbędzie się posiedzenie Sądu Konkursowego, podczas którego wyłonione zostaną trzy (3) zwycięskie projekty. Wyniki obrad jury zostaną ogłoszone w dniu 20 marca na naszej stronie internetowej. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do publicznej prezentacji swoich koncepcji w dniu 17 kwietnia 2013 r, a wszystkie prace, złożone w konkursie opublikowane na naszej stronie internetowej.