Finał Konkursu - 5.03.2013r

Konkurs na projekt odnowy doliny Czechówki w Lublinie zbliża się ku końcowi. Do 5 marca 2013 r. czekamy na prace, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Prace można przysłać pocztą lub dostarczyć ostatniego dnia do siedziby fundacji tu obok.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu nastąpi 20 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie, oraz w zakładce Konkurs.