Wnioski do MPZP

W ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa wspólnie z uczestnikami konsultacji wypracowaliśmy wnioski, dotyczące poprawy jakości przestrzeni na tym terenie, z zachowaniem walorów ekologicznych i krajobrazowych, uwzględniające interesy obecnych i przyszłych inwestorów.

Znaczna część terenu objętego naszymi konsultacjami pokrywa się z rejonami objętymi planem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych oraz do prognozy oddziaływania na Środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w projektu., który właśnie jest sporządzany.

Wnioski, które wypracowaliśmy podczas procesu konsultacji, przygotowane w formie tekstowej i graficznej, złożyliśmy 11 lutego 2013.  Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej, w dziale Baza wiedzy.