Wyniki Konkursu - I Etap

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie, odbyło się  19 stycznia 2013 w godz. 10.00-15.00 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

 

Podczas spotkania wyłoniono spośród nadesłanych czternastu (14) prac – siedem (7) które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu.

 

Prace, które przeszły do kolejnego etapu oznaczone są kodami:

 

1.    00001919

2.    00007890

3.    04032304

4.    10001013

5.    20130112

6.    48652041

7.    69898769

 

Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala oczekiwać na interesującą  kontynuację w dalszym etapie. Autorów siedmiu wymienionych prac zapraszamy do składania projektów w drugim etapie, do dnia 5 marca 2013r.

 

 

Sąd konkursowy dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Sprawozdanie z obrad Sądu Konkursowego oraz uzasadnienie wyborów będzie udostępnione po zakończeniu drugiego etapu konkursu.