Baza wiedzy

Część 4

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa  

            Część 4. Raport końcowy [wersja na dzień 26.06.2013] - Opracowanie można pobrać --> tutaj

Część 3

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa  

            Część 3. Dokumentacja pokonkursowa [wersja na dzień 27.06.2013] - Opracowanie można pobrać --> tutaj

Raport2 

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa 

            Część 2. Raport z konsultacji społecznych [wersja na dzień 04.12.2012] - Opracowanie można pobrać --> tutaj

Strona tytułowa

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa 

               Część 1.  Badania i analizy terenu [wersja na dzień 16.01.2013] - Opracowanie można pobrać --> tutaj

 

 Wykaz arkuszy załączonych do opracowania:

 

Arkusz 1. Analiza historyczna Arkusz 2. Stan istniejący
 Arkusz 1. Analiza historyczna Arkusz 2. Stan istniejący
Arkusz 3. Analiza własności Arkusz 4. Mieszkańcy
Arkusz 3. Analiza własności Arkusz 4. Mieszkańcy
Arkusz 5. Struktura ekologiczna Arkusz 6. Funkcje terenu
Arkusz 5. Struktura ekologiczna Arkusz 6. Funkcje terenu
Arkusz 7. Wyniki badań terenowych Arkusz 8. Panoramy
Arkusz 7. Wyniki badań terenowych Arkusz 8. Panoramy
   
   

Badania II

Arkusz 9. Wyniki badań terenowych II

 


 

Wnioski złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych oraz do prognozy oddziaływania na Środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w projektu:

 

 Rejon Czechówka - część I - PDF

Wnioski 1

Załącznik graficzny do części I

 

 Rejon Czechówka Śródmieście – część II - PDF

Wnioski 2

         Załącznik graficzny do części II